přihláška #minidyzajn

MINIDYZAJN

Komorní dyzajnové setkání v zajímavém prostoru. Výběrová akce, jen pro omezený počet účastníků se navrací ke kořenům, jak Dyzajn market vznikl, abychom si opět byli blíž – náš tým, designéři a zákazníci. Nejde o masovou akci, ale o příjemně prožitý jeden den, který má ale též hojné promo, PR i samostatnou FB událost s příspěvky o jednotlivých účastnících se značkách. Zároveň Vám přináší příležitost blíže poznat své zákazníky, detailněji jim představit svou tvorbu jak u svého stolku či formou workshopu nebo přednášky či diskuze.

KDY?

sobota 2. 9. 2017

12.00 – 19.00

KDE?

Hotel Ibis Old Town, Na Poříčí 1, Praha 1

CO SI ZAPAMATOVAT?

 • Potvrzení o přijetí přihlášky si můžete zkontrolovat v přijatých e-mailech (příp. ve spamu), dbejte prosím na zadání správného e-mailu do přihlášky! Pokud Vám do několika hodin potvrzení nepřijde, něco se pokazilo a je třeba věnovat opět chvilku na opakované vyplnění.
 • Detailní instrukce k organizaci akce posíláme vybraným účastníkům cca týden před akcí.

JAKÁ MÁME MÍSTA?

 • Na akci dostanete vyhrazené poskytnuté místo. Tzn. prázdný prostor daného rozměru, kam se musí vejít jak vaše krásné výrobky, tak vaše vybavení i vy samotní.
 • Počet jednotlivých míst je omezen. Pokud se přihlásí více účastníků, vybereme tvůrce tak, aby byl sortiment co nejpestřejší.
 • Všechna místa jsou krytá.
 • Rozmístění účastníků probíhá v logické návaznosti a dle omezených možností lokality ihned po výběru tvůrců. Poté je již nelze měnit či upravovat.
 • Do poznámky v přihlášce můžete uvést designéra, vedle kterého chcete být. Pokud jste kamarádi, určitě budete mít rádi prostor vedle sebe. Samozřejmě nebudeme schopni vyhovět všem, ale uděláme vše, co je v našich silách.

JAKÉ POTŘEBUJETE VYBAVENÍ?

 • V místě konání akce nesmí být umístěny žádné bannery a roll-upy. To je vlastně dobrá zpráva, protože ušetříte čas i peníze za jejich výrobu. Ať za vás mluví vaše výrobky. Bannery a jiné propagační materiály uznáme, pokud jsou součástí výstavního prostoru, ale nesmí být umístěny mimo něj.
 • Vybavení stánku si musíte přivézt vlastní, pouze stůl nebo štendr si od nás můžete půjčit. Veškeré vybavení, které potřebujete pro prodej a prezentaci svého zboží, si musíte přinést – štendry, židle, příp. vlastní stolky. Dobré je předem si vše rozměřit, abyste se na místo vešli spolu s vaším výstavním systémem i zbožím.
 • Prodlužovačky. K vybavení se vám budou hodit kotoučové či dlouhé prodlužovačky a rozdvojky či „jezevčíci“.
 • Reflektory, halogeny, varné konvice, kávovary, elektrické přímotopy apod. nejsou povoleny. Odběr elektřiny (který je určen primárně pro osvětlení, příp. elektronickou pokladnu) je možný max. 50 W pro jedno místo (netýká se stánků s jídlem, kde je domluva individuální).

POZOR!

Přihláška je závazná. Pokud prodejce zruší účast na Minidyzajnu kdykoliv po odeslání přihlášky, nebo pokud dojde ke zrušení akce zásahem vyšší moci, nemá prodejce nárok navrácení poplatku za poskytnuté místo. V případě, že není poplatek ještě uhrazen, bude nutné ho uhradit kdykoli na naši výzvu.

REGISTRACE

 


 

A chamber design convention in an interesting place. A selective event with a limited number of participants, taking us back to the roots of Dyzajn Market, helping us get closer to one another – our team, our designers, our clients. This is not a crowded event, just a pleasant day, which, however has strong promo, PR and a stand-alone FB event featuring posts on individual participating brands. At the same time, it brings you an opportunity to get to know your clients closer, present your creation to them in more detail, and get some inspiration.

WHEN?

Saturday, 2nd September 2017

12:00 – 19:00

WHERE?

Hotel Ibis Old Town, Na Porici 5, Prague 1

WHAT IS GOOD TO REMEMBER?

 • Last detailed instructions will be sent to participants one week before the event.

PLACES FOR DESIGNERS

 • We will provide you reserved place – empty space, where you must fit your beautiful products, your equipment and yourself.
 • The number of places are limited. If  more participants are registred, we will make selection of range of various artists as possible.
 • All the prices are visible in the registration form.
 • Designers placement allocation was done in a logical sequence and according to the limited possibilities of the site. Placement cannot be changed or adjusted.

WHAT EQUIPMENT DO YOU NEED?

 • You can’t have any banners or roll-ups if they are not part of  your presentation place or concept.
 • You have to bring your own equipment. Only tables or a rack for clothes can be borrowed from us. All details regarding prices and sizes you can find in registration form.
 • Please bring with you ca. 10 to 20 meters long (ideally circular) extension cords with the required number of outlets.
 • Maximum electricity consumption per designer  is 50 W. Therefore it is possible to connect only low-wattage lighting (e.g. LED) or electronic cash system. Connecting other electrical devices (halogens, radiators, heaters, kettles, coffee machines etc.) is not permitted.

WARNING

The application is binding. If the seller cancels their participation at Minidyzajn any time after submitting their application or the event is cancelled due to a force majeure event, the seller is not entitled to a refund. If the fee has not yet been paid, it will be necessary to pay it at any time on our request. The registration itself (filling in, sending and reception by the organizer) does not give entitlement to participation in the event.

REGISTRATION