Chci účinkovat na Dyzajn marketu

Jméno účinkujícího / kapely / divadla

Vaše jméno a příjmení

E-mailová adresa

Telefonní číslo

Ve formátu 00420 123 456 789

S čím chcete na Dyzajn marketu vystoupit?

Popište, o čem by bylo vaše vystoupení. Pokud bude hudební, jaký je žánr? V jakém složení vystupujete? Jsou k vystoupení potřeba nějaké speciální podmínky?

Jaká je délka vašeho vystoupení?

Požadujete za vystoupení honorář?

V jaké výši?

Uveďte konečnou částku vč. DPH.

Chci využít nabídku pořadatele na prodej CD a propagačních předmětů na akci

Ukázka vašeho vystoupení

Zkopírujte URL adresu odkazu, kde je možné zhlédnout video ukázku nebo si poslechnout audio ukázku vašeho vystoupení. Nemusí jít o profesionální záznam, stačí amatérský např. ze zkoušky, z něhož bude patrná vaše tvorba, a jímž se chcete pořadatelům prezentovat. Nemáte-li ukázku nahranou na webu, použijte pro nahrání úložiště uschovna.cz nebo wetransfer.com. Ukázku odešlete na e-mail barbora@dyzajnmarket.com a odkaz na stažení zkopírujte sem do formuláře.

Fotografie

Nahrajte 3 fotografie z představení nebo image fotografie účinkujících, které budou použitelné k propagaci. VE FORMÁTU JPG nebo PNG. MINIMÁLNÍ ROZLIŠENÍ 1 FOTOGRAFIE JE 1600 × 1600 px. Nevkládejte jako jednu z fotek vaše grafické logo, koláže, fotky v rámečku, fotky s vaším logem či jinými nápisy, černobílé fotky, fotky z klubů a divadel, kde je vidět název místa, kde jste účinkovali. Vložením fotografií prohlašujete, že jejich použitím pro účely propagace akce nebudou užita díla či jiné předměty ochrany podle práv k duševnímu vlastnictví jiných osob a nebudou porušena práva a oprávněné zájmy třetích osob a nevznikne pořadateli ani jiné osobě škoda a/nebo nemajetková újma. Vložením fotografií zachycujících osoby prohlašujete, že osoba zachycená na fotce udělila písemný souhlas se zpracováním osobních údajů (vč. audiovizualních záznamů podobizny) pro účely propagace vašeho vystoupení a pro použití v rámci jiných komerčních akcí s vystoupením souvisejících.

Nahrát fotky
Nebo přetáhněte data sem

Máte webové stránky či oficiální Facebookovou nebo Instagramovou stránku?

URL adresa vašeho Facebookového profilu

např. www.facebook.com/dyzajnmarket

Počet vašich FB fanoušků

URL adresa vašeho Instagramového profilu

např. www.instagram.com/dyzajnmarket

Počet vašich IG sledujících

URL adresa vaší webové stránky

např. www.dyzajnmarket.com

Jste ochotni věnovat pro potřeby propagace vaše CD či jiné vaše propagační předměty?

Poznámka – máte-li potřebu nám cokoliv sdělit, zde je prostor