Aspoň Tohle

15—16/5/2021 | Výstaviště Praha, Holešovice

Concrete Artistry We create original products from fine concrete. It is our passion and love. We also collaborate with other artisans and artists to reach new frontiers or to reborn the old ones. Umělecké Betonářství Tvoříme originální výrobky z ušlechtilého betonu. Spolupracujeme s dalšími řemeslníky a umělci a společně posouváme tvorbu novými směry, nebo oživujeme ty staré.