Bombós ateliér

20—21/5/2023 | Výstaviště Praha, Holešovice

Příběh značky Bombós vyvstal ze vzpomínek na nálezy úlomků zakuřovné keramiky Velkomoravského období, které jsme v různých fázích našeho života s mužem nalézali v povodí řeky Moravy a pak i při okopávání zahrádky našeho společného domova v Osvětimanech na Slovácku. Tvarosloví užitých nádob z dávných dob v ruzných formacích jsem většinou vnímala sochařsky, kompozičně zajímavé a jejich účel pro mě byl druhotný. Se stejným záměrem jsem začala odbíhat od svých figurálních sochařských projektů a přibližovala se naturálně minimalistickému pojetí nádob s myšlenkou na jejich kompoziční propojování v prostoru, interiéru. Proces tvorby je založen na ruční modelaci, originalita každého kusu pak vzniká i barevným strukturováním během zrání speciálního románského cementu, z něhož je pak výsledný kus odléván.

https://www.instagram.com/bombos_atelier/