Chimaera/Ze dna

16—17/3/2024 | Výstaviště Praha, Holešovice

V naší dílně 'Ze dna' ožívají šperky z malých rostlin a zbytků pryskyřice, které by jinak skončily nevyužité. Každý kousek je drobným dílem, vytvořeným s láskou a pozorností a tvoří příběh přeměny, nového začátku a připomínky že krása může vzniknout i z nepatrných zbytků, a že ne vše musí být pohlceno entropií." In our workshop 'Ze dna', jewelry comes to life from small plants and resin remnants that would otherwise go unused. Each piece is a tiny work of art, crafted with love and attention, telling a story of transformation, new beginnings, and a reminder that beauty can arise from the most insignificant remnants, and that not everything must be consumed by entropy.

https://zedna.my.canva.site/cz