Fakticky

28—29/10/2023 | Výstaviště Praha, Holešovice

Odlévám šperky z betonu. Baví mě krása surových minerálů a drahých kovů v kontrastu s industriální povahou betonu. I cast jewelry from concrete. I enjoy the beauty of raw minerals and precious metals contrasted with the industrial nature of concrete

https://www.instagram.com/fakticky__