GULE FOOD TRUCK

3—4/10/2020 | Výstaviště Praha, Holešovice

Náš food truck se jmenuje GULE (Gastronomie Umožňující Lidem Existovat) a vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním znevýhodněním. Vedeme kampaň s názvem "Handicap? No a co! My na to máme GULE!" v rámci které se snažíme poukázat na skutečnost, že i člověk s handicapem je schopen kvalitního pracovního výkonu, není třeba mu vytvářet speciální pracovní podmínky a neustále na jeho činnost dohlížet.