GULE FOOD TRUCK

28—29/10/2023 | Výstaviště Praha, Holešovice

Jsme sociální podnik, který vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním znevýhodněním. Provozujeme food truck GULE (Gastronomie Umožňující Lidem Existovat), jehož hlavním produktem jsou čerstvě připravené tvarohové mini koblížky s různými variantami polev a posypů. Vedeme kampaň s názvem "Handicap? No a co! My na to máme GULE!" v rámci které se snažíme poukázat na skutečnost, že i člověk s handicapem je schopen kvalitního pracovního výkonu, není třeba mu vytvářet speciální pracovní podmínky a neustále na jeho činnost dohlížet.