IZISTEP to Natural Living

15—16/5/2021 | Výstaviště Praha, Holešovice

IZISTEP to Natural Living je neúnavný hledač z rovnováhy, laskavosti a harmonie, které rezonují v přírodě. Respektováním a následováním přírodních rytmů chce dosáhnout regenerace a hluboké moudrosti pocházející z přírody a připojit se ke všemu v ručně vyráběné přírodní kosmetice IZISTEP. IZISTEP to Natural Living is a tireless seeker of a balance, benevolence and harmony which resonate in the Nature. By respecting and following natural rhytms it wants to reach a regeneration and deep wisdom sourced in Nature and to join everything in handmade natural cosmetic IZISTEP.

https://www.izistep.com/shop-2/?lang=cs