KAKAO

16—17/5/2020 | Výstaviště Praha, Holešovice

Re-use, Recyklace, Up-cycling, Materiál, Funkce, Jednoduchost/// Re-use, Recycling, Up-cycling, Material, Function, Simplicity. Koncept je založen na opětovném využití materiálů nebo výrobků. Styl částečně inspirovaný venkovem, industriálem a přírodou je velice jednoduchý, čistý a funkční. V naší dílně vznikají i výrobky nové, u kterých nám záleží hlavně na autentičnosti použitého materiálu/// The concept is based on the reuse of materials or products. The style, partly inspired by the countryside, industry and nature, is very simple, clean and functional. In our workshop we also design new products with the main care about authenticity of the used materal.