Katia Kolinger Jewelry

3—4/10/2020 | Výstaviště Praha, Holešovice

Katia se šperkům věnuje od útlého dětství, ale k profesionální dráze šperkaře se rozhodla až po letech strávených v jiných profesích. Po ukončení zlatnických studií se vydala na několik zahraničních stáží a další odborné zkušenosti sbírala i jako designer značky ALO diamonds, která ji otevřela cestu k luxusním šperkům i novým technologiím. Pracuje převážně se stříbrem v kombinaci s perlami, plastem, ale i s diamanty. V její poslední kolekci KOLIBŘÍCI zákazníci oceňují hravost, barevnost i ekologické zpracování plastu. Katia sní o tom, že její šperky budou zdobit ženy každého věku a stanou se rodinným dědičným šperkem. Za novými nápady chce i nadále cestovat a sbírat inspirace v exotických krajinách, aby její šperky odrážely veselou a slunečnou energii. ENG: Katia has been involved in jewelry since her early childhood, but she decided to pursue her career as a jeweler after years in different proffesions. After finishing her goldsmith's studies, she embarked on several foreign internships and collected other professional experience as a designer of ALO diamonds, which opened her way to luxury jewelry and new technologies. She works mostly with silver in combination with pearls, plastic, but also with diamonds. Customers appreciate playfulness, color and ecological processing of plastic in her latest collection THE HUMMINGBIRDS. Katia dreams, that her jewels will decorate women of all ages and become family heritage jewelry. She wants to continue to travel for new ideas and gather inspiration in exotic landscapes so her jewelry will reflect cheerful and sunny energy.