KLON

29—30/7/2023 | náměstí Václava Havla, Praha 1

Jsme rodinný umělecký ateliér a dílna. Zabýváme se upcyklací, neboli "znovuvyužitím" odpadového materiálu nebo hotového produktu, který přetvoříme na nový produkt s přidanou uměleckou hodnotou. Takové poklady z odpadků, resuscitace haraburdí :) PÍŠEME NOVÉ PŘÍBĚHY VĚCÍ. Ať už se jedná o oblečení, šperky, nábytek, design nebo dekorace, každý kousek který se dostane do našeho ateliéru a který vezmeme do ruky, má už v sobě napsaný nějaký příběh. My k němu připíšeme další kapitolu, a posíláme ho dál do světa. Každá věc tak získá nejen nový vzhled a nový kontext, ale i novou uměleckou podobu a nové souvislosti. Nejsme klasickou fashion značkou, udržitelná móda je ale pro nás neoddělitelnou součástí naší práce, myšlení a životního stylu. Každý člověk je originál, tak proč nemít také unikátní oblečení nebo originálně zařízený byt. Naši zákazníci jsou odvážní, sebevědomí a originální tvůrci svého života, kteří ví, že to co si oblékáme je součást naší osobnosti. Od každého modelu nebo designu vzniká pouze jeden ORIGINÁLNÍ kus. Móda je proměnlivá, přichází a odchází, ale STYL zůstává. PODPOŘTE SVOU OSOBNOST I EKOLOGICKOU STOPU SVÝM OBLEČENÍM Jsme prodejní galerií a naše motto zní: JEDINÝ EKOLOGICKÝ ODPAD JE TEN, KTERÝ NIKDY NEVZNIKNE KLON NENÍ WASTE KLON JE SEXY THE GROWING CONSUMERISM, THE INCREASING PRODUCTION OF THE FASHION INDUSTRY AND THE MASS PRODUCTION OF CHEAP, LOW QUALITY CLOTHING FORCED US TO GIVE A CHANCE TO THE OLD ONE. We are a family art studio and workshop. We deal with upcycling, or the "reuse" of waste material or a finished product, which we transform into a new product with added artistic value. Such treasures from trash, resuscitation of junk :) WE WRITE NEW STORIES OF THINGS. Whether it's clothes, jewelry, furniture, design or decorations, every piece that reaches our studio and that we take in our hands already has a story written in it. We will add another chapter to it, and send it further into the world. Every thing thus acquires not only a new appearance and a new context, but also a new artistic form and new connections. We are not a classic fashion brand, but sustainable fashion is an inseparable part of our work, thinking and lifestyle. Every person is an original, so why not also have unique clothes or an originally furnished apartment. Our customers are bold, self-confident and original creators of their lives, who know that what we wear is part of our personality. Only one ORIGINAL piece is produced from each model or design. Fashion is fickle, it comes and goes, but STYLE remains. SUPPORT YOUR PERSONALITY AND YOUR ECOLOGICAL FOOTPRINT WITH YOUR CLOTHES We are a sales gallery and our motto is: THE ONLY ECOLOGICAL WASTE IS THAT WHICH IS NEVER CREATED KLON IS NOT WASTE KLON IS SEXY

https://www.klon.works

Dyzajn newsletter

Chodíte rádi na Dyzajn market nakupovat, kochat se, jíst nebo si zkrátka užívat neopakovatelnou atmosféru? Nechcete propásnout další edici? Stačí vyplnit svou e-mailovou adresu a my vám dva týdny předem zašleme připomínku s datem, místem konání a novinkami, co vás čekají. 

Nebojte, vaše e-mailová adresa je u nás v bezpečí.
Chcete vědět víc? Naše podmínky zpracování osobních údajů najdete zde.