Li-Go

30/11/2019—1/12/2019 | náměstí Václava Havla, Praha 1

• originální český produkt • neomezené množství designů a návrhů • vhodný pro všechny typy interiérů • zkušený a nadšený tým lidí Vyrábíme vyřezávaná svítidla, která jsou jedinečnou dekorací, zářivým doplňkem každého interiéru, originálním dárkem a produktem, ke kterému získáte blízký vztah. Naše produkty nejsou pouhým designovým doplňkem. Kromě energie světla a příjemného dekorativního prvku jakékoli místnosti vytváříme prostor pro jedinečnost a harmonii. Do každého designu vkládáme obrazy a tvary, které častokrát obsahují příběhy a představy našich zákazníků. Vyvoláváme radostné vzpomínky, podporujeme rodinné hodnoty a do každého tmavého koutu přinášíme trochu inspirativní představivosti. Naše svítidla pohladí vaši duši. • an authentic Czech product • an unlimited number of designs • suitable for all types of interior • an experienced and enthusiastic team of people We make etched lights, which are a unique decoration, a bright accessory for each interior, an original gift and product, which you will establish a close relationship with. Our products are not just a design accessory. As well as providing light and being a pleasant decorative element in any room, we also create opportunity for uniqueness and harmony. We place images and shapes that often contain our customers’ stories and visions into each design. We evoke pleasant memories, promote family values and bring a little inspirational imagination into every dark corner. Our lights will nurture your soul.