madebythe:

11—12/12/2021 | Výstaviště Praha, Holešovice

CZE: madebythe: Tagline: Měníme uhel pohledu. Tvoříme prostředí, ve kterém vznikají poctivé řemeslné výrobky, které jsou šetrné k přírode, svojím dizajnem dělaj radost a přispívají na dobrou věc. --- Poustr: Poctivý československý plakát, který v sobě spájí šikovnost lokálních dizajnérů a krásy naší přírody. Z prodeja každého kusu věnujeme část peněz na ochranu toho najcennejšího, co doma máme - našich lesů. Žurnál: Poctivý diář, jenž pomáha lidem si lépe zorganizovat čas, určit priority a žít spokojnejší život. ENG: madebythe: Tagline: We change the perspective. We create an environment with honest, environmentally friendly and beatufilly designed handicrafts. From every product sold we contribute to a good cause. --- Poustr: An honest Czechoslovak poster that combines the dexterity of local designers and the beauty of our nature. From the sale of each limited piece, we donate part of the money to protect the most valuable thing we have at home - our forests. Žurnál: An honest diary that helps people better organise their time, set priorities, and live a happier life.

www.madebythe.sk