Matcha Tea

18—19/5/2024 | Výstaviště Praha, Holešovice

Pod značkou Matcha Tea přinášíme na trh certifikovaný bio zelený čaj matcha z Japonska. Matcha představuje nejsofistikovanější způsob zpracování čaje, kdy je čajovník po dobu 3-4 týdnů před sklizní zastiňován. Po sběru jsou pak čajové lístky jemně rozemlety na prášek pomocí žulových mlýnů. Tímto procesem se konzumuje celý čajový list, nikoliv pouze výluh. Významným prvkem matcha je skupina antioxidantů zvaná EGCG. Tento katechin efektivně podporuje zrychlení metabolismu. Díky vyššímu obsahu čajového kofeinu a přítomnosti aminokyseliny L-theanin, která reguluje jeho účinek, poskytuje matcha stabilní energii po několik hodin. V porovnání s tradičním čajem obsahuje matcha mnohem více chlorofylu, což ji činí ideální volbou pro očistu organismu. Přínosy pro náš organismus spojené s konzumací matcha jsou rozmanité, ale podrobnější popis by přesáhl možnosti tohoto krátkého textu. S radostí vám však na našem stánku poskytneme odpovědi a rady na vaše dotazy. Under the Matcha Tea brand, we introduce certified organic green tea matcha from Japan to the market. Matcha represents the most sophisticated way of processing tea, where the tea plant is shaded for 3-4 weeks before harvesting. After harvesting, the tea leaves are finely ground into a powder using granite mills. Through this process, the entire tea leaf is consumed, not just an infusion. A significant component of matcha is a group of antioxidants called EGCG. This catechin effectively supports the acceleration of metabolism. With a higher content of tea caffeine and the presence of the amino acid L-theanine, which moderates its immediate onset, matcha provides stable energy for several hours. Compared to traditional tea, matcha contains much more chlorophyll, making it an excellent choice for body cleansing. The benefits for our body associated with consuming matcha are diverse, but a detailed description would exceed the limitations of this brief text. However, we will gladly provide answers and advice to your inquiries at our booth.