MELLOW

30—31/3/2019 | náměstí Václava Havla, Praha 1

Mellow je svět plný snů. Příběhy, sny, pohádky a hrdinové nás provází od dětství. S výrobky Mellow se můžete vrátit do svého dětství a zpomenout si na Vaše sny a příběhy, ktoré jste prožívali, nebo které prožíváte i dnes. Pojďte s námi snít.