POETIKO

18—19/5/2024 | Výstaviště Praha, Holešovice

Jsme PO-ETI-KO. POmalá ETIcká KOsmetika Naše značka přichází s unikátním konceptem vysoké účinnosti při zachování čistého přírodního složení a respektu k životnímu prostředí. Inspirujeme se bohatou bylinkářkou tradicí a doplňujeme ji o nejnovější biotechnologické poznatky zajišťující dlouhodobé výsledky. Nechceme si volit mezi vědou a přírodou, a proto vytváříme produkty, které tyto dva světy dokonale propojují. Na naší cestě nás provází filosofie SLOW BEAUTY – při vývoji a výrobě máme vždy na paměti, aby byly naše produkty udržitelné, lokální, organické a kvalitní. ENGLISH We are POETIKO - small ethical cosmetics. Our brand has a unique concept of high efficiency while maintaining pure natural ingredients and respect for the environment. We are inspired by the rich herbalist tradition and complement it with the latest biotechnological knowledge to ensure long-lasting results. We don't want to choose between science and nature, so we create products that perfectly combine the two worlds. Our SLOW BEAUTY philosophy guides us on our journey - we always strive to be sustainable, local, organic and high quality in the development and manufacture of our products.