PURA VIDA

19—20/12/2020 | Výstaviště Praha, Holešovice

Šijeme oblečení, které holkám zlepšuje náladu a zvyšuje sebevědomí. Protože co se děje, když jsou holky spoko? Dělají tenhle svět lepší. A tak oblékáme holky do barev a optimismu, aby měly chuť se pohnout. Na jógamatce, antuce i v životě. Protože když chceš žít Pura Vida život, musíš se pohnout. Pura Vidu jsme založily dvě ‒ Petra a Petruccya. Jsme původně holky z reklamky. Díky tomu se umíme pořádně otáčet, snít ve velkém i dávat věci do pohybu. Rozhýbat samy sebe jsme tenkrát ale neuměly. Abychom měly motivaci cvičit, vyrobily jsme si v létě 2016 první legíny. Když je viděly naše kámošky, chtěly taky. A když naše legíny začaly chtít i kámošky našich kámošek, pustily jsme se po hlavě do výroby. We make clothes which improve the mood of girls and increase self-confidence. Because what happens when girls are happy? They make this world a better place. And so we dress the girls in colors and optimism so that they feel like moving: on a yoga mat, on a playing field, and in life. Because if you want to live the Pura Vida life, you have to move. Pura Vida was founded by two of us: Petra and Petruccya. We are originally girls from advertising. Thanks to that, we can revolve, dream big and set things in motion. But we couldn't make ourselves move then. In order to have the motivation to excersise, we made the first leggings in the summer of 2016. When our friends saw them, they wanted to have them too. And when our leggings attracted some friends of our friends, we dived into the production.