RIBELL

21—22/5/2022 | Výstaviště Praha, Holešovice

Studio Ribell tvoří dvojice tvůrců z Východních Čech kteří se věnují výrobě bronzových zvonů. Studio vzniklo na základě spolupráce designéra Josefa s uměleckým litcem Honzou. Společně se věnují výrobě produktů z bronzu, především výrobě zvonů různých velikostí a designů. Všechny výrobky jsou ručně vyráběny v rodinné slévačské dílně v Kostelci nad Orlicí, kde se výrobě zvonů věnují více než 30 let. Studio Ribell consists a pair of artists from Eastern Bohemia who are engaged in the production of bronze bells. The studio was created on the basis of the collaboration of designer Josef with the artistic litter Honza. Together they are engaged in the production of bronze products, especially the production of bells of various sizes and designs. All products are handmade in the family foundry workshop in Kostelec nad Orlicí, where they have been producing bells for more than 30 years.

https://www.ribell.eu/