skynet

21—22/11/2020 | Výstaviště Praha, Holešovice

Mechanické hodinkové strojky se v mých rukou mění ve šperky. Vítejte ve světě, kde hodinky dotikaly a čas se zastavil. In my hands mechanical clockworks turn into jewellery. Welcome to the world where watch ticking has ceased and time has stopped.