SRNA

27—28/7/2024 | náměstí Václava Havla, Praha 1

SRNA je ekologický a designový projekt, který se zabývá upcyklací neboli opětovným využitím skleněných láhví. Dáváme starému sklu nový život. Pomocí tradičních sklářských metod ho přetváříme ve vlastní originální design. Naše výrobky jsou vyráběny ručně, s úctou k přírodě a s myšlenkou trvale udržitelného rozvoje. S - Sklo R - Recyklace N - Nápad A - Alchymie Prvotním impulsem pro vytvoření projektu bylo uvědomění si kritického množství odpadu, které jako společnost produkujeme. Stejně podstatná byla fascinace sklem jako materiálem a sklářským řemeslem, jež se postupně vytrácí. Na naší práci nás zajímá především proměna odpadu v produkt, kterého si lidé váží a který jim může dlouhá léta nově sloužit v jejich domácnosti. Všechny naše produkty jsou vyrobené ručně - každý kousek zvlášť z jiné láhve s důrazem na kvalitu. Vznikají tak jedinečné a neopakovatelné kusy, limitované kolekce a sady nápojového skla. Výsledný design vychází z tvaru původních láhví. Náš přístup k nim se zakládá na respektu a minimalistické estetice. Věříme, že naší prací přispíváme k rozšíření povědomí o důležitosti zlepšení podmínek pro soužití moderního člověka s přírodou. Tuto ideu propojujeme s osobitým vzhledem našich skleněných výrobků. Znovu využití neboli upcyklování odpadního materiálu by se mělo stát běžnou součástí každodenního života jak na globální, tak na lokální úrovni. SRNA is an ecological and design project that cares about glass upcycling. We give old glass a new life. Using traditional glass methods we transform it into our own original design. Our products are handmade, respectful towards nature and aware of sustainable development. The name of the project consists of the first letters of four chosen significant words: S - Sklo/Glass R – Recyklace/Recycling N – Nápad/Idea A – Alchymie/Alchemy The first impulse to create this project was an awareness of the critical amount of waste produced by our company. Equally important was the fascination with glass as a material and the gradually disappearing glass craft. We are especially interested in transforming waste into a valued product thatcan be part of households for many years. All our products are hand crafted – each piece is made from a specific bottle with an emphasis on quality. Due to that we make unique and original pieces, limited editions and drinkware sets. The resulting designsare based on the shape of the original bottles. Our approach is based on respect for the source material and minimalist aesthetics. We believe that our work contributes to raising awareness of the importance of improving conditions for the coexistence of modern man and nature.We connect this idea with the distinctive look of our glass products. The reuse or upcycling of waste material should become a part of everyday life at both aglobal and local level.

https://www.srna.cz

Dyzajn newsletter

Chodíte rádi na Dyzajn market nakupovat, kochat se, jíst nebo si zkrátka užívat neopakovatelnou atmosféru? Nechcete propásnout další edici? Stačí vyplnit svou e-mailovou adresu a my vám dva týdny předem zašleme připomínku s datem, místem konání a novinkami, co vás čekají. 

Nebojte, vaše e-mailová adresa je u nás v bezpečí.
Chcete vědět víc? Naše podmínky zpracování osobních údajů najdete zde.