TROJHLAVEC

30—31/3/2019 | náměstí Václava Havla, Praha 1

Trojhlavec natahuje svůj krk ke všesměrné tvorbě. Vydechuje nové obrazy a pohlcuje staré objekty, aby je přeměnil v život. Vše s láskou a úctou k materiálům, fantazii a kreativitě. Z papíru, dřeva, kostí. Trojhlavec stretches his neck into different types of creation. It exhales new images and eats old objects and makes them alive. Everything done with love and respect for material, imagination and creativity. From paper, wood, bones.