Vojtěch Timoteus Mistr

9—10/12/2023 | Výstaviště Praha, Holešovice

Autorská grafika s odkazem ke kaligrafii, geometrii a minimalismus. Zenový přístup je vyjádřením mého chápání a prožitku. Na marketu budu nabízet zarámované grafiky: vždy naprostý originál, ne tisky a reprodukce. Author's graphics with reference to calligraphy, geometry and minimalism. The Zen approach is an expression of my understanding and own life experience. I will offer framed graphics on the design market: always a original one, not prints or reproductions.

https://www.instagram.com/vojtechtimoteusmistr