VULVORA

30/11/2019—1/12/2019 | náměstí Václava Havla, Praha 1

VULVORA je slovenská dizajnérska značka, ktorá vytvára slow fashion, etickú a udržateľnú módu. Dizajny sú jedinečné svojím minimalizmom a potlačou. Hlavnými a často zobrazovanými témami sú témy ženy, rovnosť pohlaví a ľudských práv. VULVORA pristupuje k textilu ako k čistému plátnu, ktoré sa stáva médiom pre obrazové odkazy využívajúce symbolizmus či historické referencie. Každý jeden kus oblečenia má za cieľ komunikovať postoj/názorovú identitu jednotlivca etickou formou, ktorú však nemožno ignorovať. Pri tvorbe kolekcie je všeobecným cieľom neponúkať ľuďom štýl, ale hlas. VULVORA is a Slovakia based designer brand focusing on sustainability, slow and ethical fashion. Designs are significant for their minimalism and prints. Main themes are women, gender equality and human rights. VULVORA approaches textiles as canvases for various imageries; utilising symbolism, historical refferences and allegorie. Each piece is made to communicate a standpoint and express an opinion of an individual in a way that is not disturbing nor ignorable. Preparing a clothing line I seek to give people voice, not simply style.