Zahrada kamenů

19—20/6/2021 | Výstaviště Praha, Holešovice

S láskou a velikou pokorou k drahým kamenům, krystalům a minerálům vyrábím drátované stromy života a drátované květiny. Drahé kameny, krystaly a minerály mají úžasnou léčivou moc a energii, kterými působí na vše ve svém okolí. Pečlivě vybrané a umístěné dokáží proměnit celý náš život a usnadnit nám hledání duchovní, emocionální, rozumové i fyzické rovnováhy. Strom života je od pradávna symbolem životní síly a nekonečného života, symbolem stability a růstu. Je opravdovým propojením pozemských a duchovních energií. Spletitými kořeny je spojený se zemí, jenž ho vyživuje, kmen stojí v prostoru a bohatě větvená koruna míří k nebi, odkud čerpá vesmírnou energii. Jde tak o úžasnou symboliku hloubky a košatosti života. Na mou tvorbu používám nejraději lakovaný měděný drát. Při potřebném pravidelném čištění a nabíjení drahých kamenů ve stromě či květině zapletených nemění svůj vzhled. Díky tomu jsou také všechny mé výrobky vhodné k umístění v interiéru i exteriéru.