3dBara

30—31/10/2021 | Výstaviště Praha, Holešovice

V 55 letech dostala Bára k Vánocům 3D tiskárnu. Uhranula ji natolik, že skončila se svou prací stavebního inženýra a věnuje se naplno výrobě šperků na 3D tiskárně. Od návrhu, před 3D model, až po konečný výtisk vlastnoručně vytváří ekologické a velice aktuální šperky na míru. At the age of 55, Bára got a 3D printer for Christmas. She fell so much in love with this new world, that she finished her career as a civil engineer, and devoted herself fully to making 3D printed jewellery. From design, 3D modelling, to the final print, she creates ecological and highly customized jewelry.

https://www.facebook.com/3d-Bara-112669067116996