Daily

27—28/6/2020 | Výstaviště Praha, Holešovice

Při tvorbě vycházím z koloběhu ročních období, dostupnosti a rozmanitosti přírodních darů. Tvořím s ohledem na přírodu a bez zbytečného odpadu. Mým snem je zachytit pomíjivou krásu přírody, aby vám dělala radost denně.