miestni

9—10/9/2023 | Výstaviště Praha, Holešovice

Značka MIESTNI kladie veľký dôraz na výber kvalitných materiálov, pohodlie a hlavne nadčasovosť. Ale aj na environmentálne aspekty celého procesu výroby. Preferovaní sú lokálni dodávatelia a samotné šitie prebieha väčšinou v menších limitovaných sériách. Pre každého, kto chodí oblečený.. RÁD! The MIESTNI brand accentuates comfort and timelessness. We choose the best quality fabrics and emphasize enviromental aspects of the manufacture process. We cooperate with local vendors preferably and make our dresses in smaller limited series. For everyone, who dresses.. AND ENJOYS IT!

https://www.miestni.sk