Čoolek

15—16/5/2021 | Výstaviště Praha, Holešovice

Čoolek nabízí své autorské hračky. Jsou šíté, doplněné vyšívkou a tvořené rukama. Najdete tu to co v jiných obchodech nechovají, nepěstují a v hračkářstvích by plácli novinami nebo vystříkali pesticidem. Ochočte si svého živočicha!

www.fler.cz/coolek