Tender November

9—10/9/2023 | Výstaviště Praha, Holešovice

Tender November je úprimný, snaží sa na veci pozerať s humorom, no nezakrývať si oči pred ťažšími stránkami materstva. Lebo nie každý deň je nedeľa (i keď na materskej nikdy nevieš) a je len na nás, z akého uhla sa na tie ostatné dni budeme pozerať. My, mamy z Tender November.

https://www.tendernovember.com