Vuchu

21—22/3/2020 | náměstí Václava Havla, Praha 1

Zrušila klasické nudné cetky.