Wildling Shoes

3—4/10/2020 | Výstaviště Praha, Holešovice

Svoboda zabalená do páru bot! To je přesně to, k čemu se Wildling Shoes zavázali hned od založení společnosti Annou a Ranem Yonou v roce 2015. Minimalistická obuv - jako inovativní koncept obuvi - přibližuje děti a dospělé k původnímu způsobu chůze bosýma nohama. Jsme přesvědčení, že dětská chodidla jsou obvykle zdravá, a aby zdravá i zůstala, je potřeba jim ponechat svobodu, aby se mohli řádně rozvíjet. Vyrábíme boty, které vrací radost z pohybu, a které lidem dávají pocit svobody a propojenosti s přírodou. Velký důraz je kladen na udržitelnost materiálů a dodržování společensky spravidlivých podmínek výroby a obchodu. Wildling Shoes jsou nejen funkční, ale i trendy, letos vyhráli cenu Neměckého Designu 2020. Pack a little bit of freedom into a pair of shoes! That's exactly what Wildling committed to since the company's founding by Anna and Ran Yona in 2015. Minimal shoes – as an innovative shoe concept – bring children and adults closer to the original way of walking in bare feet. Motivated by the conviction that feet usually start out being healthy and need freedom in order to develop properly, we produce shoes that put the joy back into being on the move. Shoes that give people a feeling of freedom and a connection with nature. Shoes that are produced under socially fair conditions and made of ecological and fairly traded materials. Wildling Shoes are not only functional, but also trendy, in 2020 won a German Design Award.

https://www.wildling.shoes/en

Dyzajn market Jaro

Určitě bude, akorát zas nevíme kdy…
Dáme vám vědět, hned jak to zjistíme.
Follow us!