GRAZIA

29—30/7/2023 | náměstí Václava Havla, Praha 1

Jmenuji se Jana Špačková a pod značkou GRAZIA tvořím malé kolekce oblečení pro ženy, které chtějí být vidět, pro ženy, které milují módu, které chtějí vystoupit z konzumního stereotypu a nebojí se odvážných kombinací. Zároveň dokážou svoje okolí upoutat elegancí a dokonalostí minimalismu a mají smysl pro detail. Tvořím módu pro ženy všech generací, které mají společné to, že se pohybují davem s bradou nahoru, odzbrojujícím nadhledem a zářícím úsměvem, prostě ženy, které proplouvají životem s grácií. My name is Jana Spackova and I create small collections of clothes for women who want to be seen, for women who love fashion, who want to stand out from the consumer stereotype, who are not afraid of bold combinations and at the same time can attract their surroundings with elegance and perfection of minimalism, for women who have a sense of detail. I create fashion for women of all generations who have in common that they move in a crowd with a chin up, a disarming view and a radiant smile, simply women who go through life with grace.

www.graziastore.cz