GRAZIA

27—28/7/2024 | náměstí Václava Havla, Praha 1

Jmenuji se Jana Špačková a pod značkou GRAZIA tvořím malé kolekce oblečení z přírodních materiálů nadstandartní kvality. Oblíbila jsem si zejména len a poslední dobou i hedvábí. Moje modely poznáte na první pohled, jsou jednoduše jiné. Tvořím módu pro ženy, které chtějí být vidět, pro ženy, které chtějí vystoupit z konzumního stereotypu a nebojí se odvážných kombinací. Zároveň dokážou svoje okolí upoutat elegancí a dokonalostí minimalismu a mají smysl pro detail. Tvořím módu pro ženy všech generací, které mají společné to, že se pohybují davem s bradou nahoru, odzbrojujícím nadhledem a zářícím úsměvem, prostě ženy, které proplouvají životem s grácií. My name is Jana Špačková and under the brand GRAZIA I create small collections of clothes from natural materials of above-standard quality. I especially liked linen and recently also silk. You can recognize my models at first sight, they are simply different. I create fashion for women who want to be seen, for women who want to step out of the consumer stereotype and are not afraid of bold combinations. At the same time, they can captivate their surroundings with the elegance and perfection of minimalism and have an eye for detail. I create fashion for women of all generations who have in common that they move through the crowd with a chin up, a disarming outlook and a beaming smile, simply women who sail through life with grace.

https://www.graziastore.cz