SKOBA

11—12/9/2021 | náměstí Václava Havla, Praha 1

SKOBA vrací do života, SKOBA vrací život Začíná to u vysloužilých materiálů, které se do naší dílny dostanou. Může jít o staré kalhoty, kimono, mapy nebo třeba noviny. Mají už své za sebou a do SKOBY si přišly pro novou šanci. Většina z nich se dostane na potahy zápisníků, diářů či skicáků, někdy se ze zbytků vyrobí třeba pohled. Všechny projdou rukama řemeslně zběhlých, výjimečných tvůrců ze SKOBY, podobně jako materiály samy životem poznamenaných. I tady jde o nový začátek. SKOBA zaměstnává lidi, kteří si v minulosti prošli těžkými životními situacemi, nejčastěji v podobě psychických nemocí. Tvrdá zkušenost z minulosti se u nich přetavila v nadhled, radost z tvůrčí svobody, euforii z nového začátku. To se promítá do jejich práce. Proto jsou všechny kusy, které SKOBA vyrobí, jedinečné, originální, tak osobité. Kolik jim toho v jejich novém životě prozradíte o sobě, je už vaše věc. Vězte jen, že ze SKOBY odchází jako jedinci silní, sebevědomí, připraveni na dlouhodobý vztah. SKOBA gives life back, SKOBA gives new life It starts with the end-of-life materials that come into our workshop. It could be old trousers, kimono, maps or even newspapers. They've had their day and have come to SKOBA for a new chance. Most of them end up on the covers of notebooks, diaries or sketchbooks, sometimes the leftovers are made into postcards. They all pass through the hands of SKOBY's skilled, exceptional makers, like the materials themselves marked by life. Here, too, it is a new beginning. SKOBA employs people who have gone through difficult life situations in the past, most often in the form of mental illness. The harsh experience of the past has been transformed in them into an outlook, the joy of creative freedom, the euphoria of a new beginning. This is reflected in their work. That is why all the pieces SKOBA produces are unique, original, so personal. How much you reveal about yourself in their new life is your business. Just know that they leave SKOBA as strong, confident individuals, ready for a long-term relationship.

https://www.iskoba.cz