SKOBA

18—19/12/2021 | náměstí Václava Havla, Praha 1

PŘEMÝŠLÍME RUKAMA Jsme parta lidí, řemeslně zručných, kreativních, svobodomyslných. Některé z nás na čas odstavila nemoc psychického či fyzického rázu, ale už jsme zase zpět. SKOBA je pro nás často nový začátek. Jsme každý trochu jiný, ale máme hodně společné- ho: chceme být užiteční, dělat lidem radost a přitom neškodit svému okolí. Proto používáme papír s přísnými ekologickými certifikáty a pracujeme s recyklovanými materiály. Děláme věci, které přinášejí každý den užitek. Jsou osobní i osobité, jedinečné, originální. Máme slabost pro původní stroje a tradiční postupy. Vazby našich diářů se vám jen tak nerozpadnou. Věříme ve kvalitu, tvůrčího ducha, nezávislost — a vrací se nám to. WE THINK WITH OUR HANDS We're a bunch of people, skilled in our craft, creative, free-thinking. Some of us were sidelined for a while by mental or physical illness, but we're back. SKOBA is often a new beginning for us. We are all a little different, but we have a lot in common: we want to be useful, make people happy and not harm our surroundings. That's why we use paper with strict environmental certifications and we work with recycled materials. We do things that make a difference every day. They are personal and individual, unique, original. We have a soft spot for original machinery and traditional processes. The bindings of our diaries won't just fall apart. We believe in quality, creativity, independence — and it comes back to us.

https://www.iskoba.cz